ارتباط با ما

Awesome Image

کلینیک پوست، مو و زیبایی دانیان، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح - ۸ عصر و در روز پنج شنبه از ۸ صبح - ۸ عصر و در روز جمعه ۱۰ صبح - ۸ عصر و در روزهای تعطیل رسمی ، تعطیل می باشد.

استفاده از خط یک مترو، ایستگاه قلهک و سپس استفاده از تاکسی های بیرون مترو به سمت خیابان دولت

بله، برای استفاده از پارکینگ بایستی قبل از مراجعه با کلینیک هماهنگ نمایید.

خیر، کلینیک پوست، مو و زیبایی دانیان خارج از محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش الودگی هوا می باشد و همچنین دسترسی به کلینیک از طریق اتوبان های همت و صدر به راحتی امکان پذیر است.